an image
Gereformeerd Drachtster Mannenkoor.
Secretaris:
H. van der wielen
E-mail

 
GESCHIEDENIS VAN HET GEREFORMEERD DRACHTSTER MANNENKOOR
Eind 1963 neemt een viertal jonge mannen, lid van de GKV-kerk te Drachten, het initiatief een mannenkoor op te richten. Een ledenwerfactie wordt gestart en een brief wordt alle gemeenteleden toegezonden.
Op de eerste vergadering, 23 januari 1964, geven zich 31 aanwezigen op als lid en wordt het bestuur gekozen. Inmiddels is meester Reinders door de initiatiefnemers benaderd en gevraagd om voor de koorrepetities een lokaal van de Gereformeerde Lagere School aan de Weeme te mogen gebruiken. Daarop wordt positief gereageerd. Bijna een week later, op 28 januari 1964, zijn er al 50 aanwezigen.
Deze avond worden ook de stemmen gecontroleerd op bruikbaarheid. Helaas moeten 5 mannen worden afgewezen door de heer P. Valk uit Groningen, die inmiddels als dirigent is benoemd.
Zo is het koor dus gestart met 45 leden !!
Na 10 maanden van intensief repeteren heeft het koor zijn eerste medewerking aan een zangavond gegeven op 2e kerstdag van datzelfde jaar 1964.
Er wordt vervolgens hard gewerkt aan een volledig repertoire om een “eigen” concert te geven. Dit concert is gegeven op 11 december 1965 in de Gereformeerde kerk Rehoboth te Drachten. Het koor had toen een bezetting van 49 leden. Van 56 leden in 1969 groeit het koor naar 67 leden in 1974. Er was niet altijd sprake van groei: 5 jaar later waren er helaas maar 44 leden en in 1982, een dieptepunt: 35 leden. Maar er werd hard gewerkt om weer op pijl te komen. In 1983 startte de voorzitter de ledenwerfactie “85 in ‘85”. De resultaten bleven niet uit: eind 1983 waren er 53 leden, in 1984 65 en eind 1985 waren er zelfs 92 leden. Medio 1989, ten tijde van het 25-jarig bestaan, bestond het koor uit 87 leden. De actie “85 in “85” was niet alleen bedoeld om groot te zijn, maar om de stabiliteit en de kwaliteit van het koor te verbeteren.
Daarna heeft het ledental jarenlang rond die 85 geschommeld met als uitschieter nog een korte tijd zelfs het honderdste lid in de negentiger jaren.
Ook nu in het jubileumjaar 2014 schommelt het aantal rond de 85 maar door een zgn. open repetitie in januari melden zich meerdere nieuwe leden aan, zodat we richting de 100 leden gaan.
Als u denkt dat het koor alleen maar voor “oude mannen” is, hebt u het volkomen mis. Onze diverse jongeren kunnen u dat bevestigen.
Was bij de start van het koor eerst sprake van een lokale aangelegenheid, langzamerhand kwamen er leden bij uit naburige plaatsen en werd het een interprovinciale aangelegenheid.
Een internationale aangelegenheid werd het toen het een mannenkoor uit Wales in Engeland, met ons koor hier in Drachten een concert kwam geven. Met gevolg een uitnodiging dat te herhalen maar dan in Wales. Deze reis heeft in oktober 1995 plaatsgevonden. Dat was een begin van meerdere buitenlandse reizen, t.w. in mei 1999 naar Tsjechië (Praag) en vervolgens een driedaagse tour naar België (Gent) in september 2007.
In het jubileumjaar 2014 heeft het koor een reis naar Duitsland gemaakt. Het heeft een concert in Wittenberg gegeven en gezongen in Berlijn en Leipzig.